Arkitektur

Imponerande A-House i Argentina Ranking högt i funktionalitet

Arkitektur Imponerande A-House i Argentina Ranking högt i funktionalitet

Geography Now! Japan (Maj 2019).

Anonim

Vid utarbetandet av planerna för A House i Buenos Aires, Argentina, hade laget hos Estudio GMARQ att förutse kundernas behov: " Vid de första mötena med våra kunder, ett par utan några barn, klargjorde de att de hade ingen förutbestämd uppfattning om hur deras framtida hus skulle se ut eller hur det skulle vara. "Efter flera möten med brainstorming idéer, det perfekta partiet hittades och byggnadens design uppnåddes med beaktande av alla möjliga situationer, från vardagslivet till viktiga sociala händelser.

Hus A är uppbyggt på två nivåer: Bottenvåningen rymmer det allmänna området, visuellt märkt av stenmurar på utsidan. Den generöst stora sociala zonen ansluter till en terrass och har utsikt över poolen. En servicezon med garage kan nås genom en motsatt ingång. Den första våningen (avgränsad av ljusgrå stuckatur) är värd för alla privata utrymmen för paret och deras framtida barn.

Populära Inlägg